Bilgilendirme

Başvuru Formu için Tıklayınız.

İçerik: Kurs Programı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 02.04.2019 tarih ve 2019/3 sayı ile yayımlanan “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelgesi” esas alınarak hazırlanmıştır.

Kurs Süresi: Toplam 80 Saat (40 Saat Teorik, 40 Saat Pratik)

Kurs Yeri: Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Ücret: Yeditepe Personeli ve Öğrencileri 750 TL, Diğer Kurumlar 850 TL

Kayıt İçin: Kayıt Formu, Ödeme Belgesi, Kimlik Fotokopisi, Diploma Fotokopisi, 1 Adet Fotoğraf

Esaslar: Kesin kayıt için kurs evraklarının kurs başlamadan elden veya posta ile kurs sekreteryasına ulaştırılması gerekmektedir.

               Kurs içi eğitim materyali katılımcılara verilecektir.

Sertifika Verilecek Türler: Fare, Sıçan, Tavşan, Kobay