Bilgilendirme

İçerik: Kurs Programı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 30.11.2017 tarih ve 2017/07 sayı ile yayımlanan “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelgesi” esas alınarak hazırlanmıştır.

Kurs Süresi: Toplam 80 Saat (40 Saat Teorik, 40 Saat Pratik)

Kurs Yeri: Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Ücret: Yeditepe Personeli ve Öğrencileri 700 TL, Diğer Kurumlar 800 TL

Kayıt İçin: Kayıt Formu, Ödeme Belgesi, Kimlik Fotokopisi, Diploma Fotokopisi, 1 Adet Fotoğraf

Esaslar: Lisans mezunları A kategori, Lisans öğrencileri B kategori sertifika alabilirler.

               Kesin kayıt için kurs evraklarının kurs başlamadan elden veya posta ile kurs sekreteryasına ulaştırılması gerekmektedir.

               Kurs içi eğitim materyali katılımcılara verilecektir.

Sertifika Verilecek Türler: Fare, Sıçan, Tavşan, Kobay