Etik Kurula Başvuru Formu

HADYEK Başvuru Formu için tıklayınız.

HADYEK Taahhütname için tıklayınız.

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Başvuru formu tam ve eksiksiz olarak doldurulmalı ve ilk sayfası ıslak imzalı, diğer sayfalar paraflı olacak şekilde Etik Kurul Sekreterliğine getirilmelidir.

Başvuru yapan kişiler arasından en az bir kişinin Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası olmalıdır ve bunun fotokopisini Etik Kurul Sekreterliğine vermelidir.

HADYEK taahhütname formu doldurularak çalışma yürütücüsü tarafından tarih atılarak imzalanmalıdır ve Etik Kurul Sekreteryasına verilmelidir.

Master, doktora ve uzmanlık tezlerinde proje yürütücüsü danışman hoca olmalıdır.

Kullanılacak deney hayvanı sayısının belirlenmesi için Güç Analizi yapılması zorunludur. Başvuru formunda belirtilmelidir.

Araştırmada kullanılacak deney hayvanının tür, soy, cinsiyet, yaş ve ağırlıklarının neye göre belirlendiği literatür desteği ile açıklanmalıdır.

Çalışma sırasında veya sonrasında oluşabilecek çevre için tehlikeli durumlar bildirilmeli ve bu duruma karşı alınacak önlemler detaylı olarak bildirilmelidir.

Araştırmacı tarafından kullanılmayacak olsa bile başvuru formunda sunulan tablolar, boş bırakılmamalı, kullanılmadığına dair işaret konulmalıdır.

Yazım ve imla kurallarına mutlaka uyulmalıdır. Sayfa yapısı ve numara sırası değiştirilmemelidir.