Tıbbi Cihazların Biyouyumluluk Testleri

Sistemik Toksisite Testleri: 

  • Akut toksisite 
  • Subakut toksisite 
  • Subkronik toksisite 
  • Kronik toksisite                                                                                                                                  

Mutajenite/Genotoksisite

Tahriş Testleri 

Mukoz Membran İritasyon

Gecikmiş Tip Aşırı Duyarlılık Testleri

İmplantasyon Sonrası Yerel Etkiler

Kan ile Etkileşim Deneyleri