Tıbbi Cihazların Biyouyumluluk Testleri

İn Vitro Sitotoksisite

Sensitizasyon (10993-10)

 • Guinea pig maximization test (GPMT)
 • Local lymph node assay (LLNA)

İrritasyon (10993-10)

 • Topikal irritasyon (deri, oküler, oral mukoza) 
 • İntrakutanöz (intradermal) reaktivite deneyi   

Sistemik Toksisite (10993-11)

 • Akut Sistemik Toksisite
 • Subakut Toksisite
 • Subkronik Toksisite
 • Kronik Toksisite                                                                                                                              

Genotoksisite

 • Ames test (OECD 471)

İmplantasyon Sonrası Yerel Etkiler (10993-6)

Kan ile Etkileşim Deneyleri

 • In vitro hemoliziz
 • In vitro koagulasyon

Karsinojenite ve Üreme Toksisitesi